Tại sao mở quán cà phê?

Tại sao mở quán cà phê?
Trả lời câu hỏi tại sao khởi nghiệp mở quán cà phê là câu hỏi đầu tiên và quan trọng nhất

Câu hỏi đầu tiên và cũng là quan trọng nhất trước khi khởi nghiệp kinh doanh là "Tại sao lại chọn khởi nghiệp mở quán cà phê?"

- Bạn có điểm mạnh gì với lĩnh vực kinh doanh này?
- Và điểm yếu của bạn với lĩnh vực là gì?
- Cơ hội của thị trường là gì?
- Và thách thức/nguy cơ khi kinh doanh mở quán cà phê là gì?

Sau khi trả lời 4 câu hỏi trên một cách thực lòng chứ không phải là dạng bài tập thì bạn sẽ có một mô hình gọi là SWOT - Điểm mạnh (Strengths), Điểm yếu (Weaknesses), Cơ hội (Opportunities) và Nguy cơ (Threats).

Từ đó bạn sẽ định hình rõ ràng hơn cho câu hỏi "Tại sao lựa chọn khởi nghiệp mở quán cà phê".

Sẽ có 2 hướng đi sau khi trả lời câu hỏi này:
- Bỏ ngay ý tưởng hoặc dừng lại ý tưởng này để chuẩn bị tốt hơn.
- Tiếp tục hình thành rõ ràng hơn về ý tưởng để vận hành kinh doanh hiệu quả.

Lựa chọn và quyết định là ở bạn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét